Väinö Blomstedt, finsk maler, arbeidet i en stilsøkende dekorativ stil påvirket av Gauguin og fransk symbolisme. Han virket også som tekstilkunstner.