Václav 3, konge av Ungarn 1301–04, av Böhmen og Polen fra 1305, den siste hersker av přemyslide-ætten. Han ble myrdet i Olomouc i Mähren under forberedelse av en straffeekspedisjon mot den polske fyrsten Władysław Łokietek.