Václav 2, konge av Böhmen fra 1278, av Polen fra 1300, vant Ungarns krone for sin sønn 1301. Han var en dyktig regent, som utvidet bergverksdriften i Böhmen og reformerte det bøhmiske myntvesen.