Václav 1, konge av Böhmen fra 1230. Han styrket kongemakten, fremmet tysk kolonisasjon, utbygging av byene og bergverksdriften; stor tilhenger av den tyske ridderdiktning.