Utvær radiofyr, opprettet 1954, kjenningssignal VR, frekvens 300,0 kHz, rekkevidde 100/70 nautiske mil (dag/natt). Radiofyret sender korreksjonssignaler til det satellittbaserte navigasjonssystemet Navstar GPS.