Utrøst, huldreland utenfor Røst i Nordland. Det fortelles at huldrefolket på Utrøst levde som fiskerbønder flest i Nordland, og drev både gårdsbruk og fiske. Mennesker kunne komme tilfeldig til Utrøst, særlig i styggevær. Sagnene er best kjent i P. Chr. Asbjørnsens Skarvene fra Utrøst. Et annet slikt sagaland er Sandflæsa, som er beskrevet i Asbjørnsens Tuftefolket fra Sandflæsa. Lignende tradisjoner finnes over hele verden; jfr. øy.