Utleira, tettbebyggelse og gårdsbruk i Trondheim kommune, tidligere Strinda kommune, mellom Risvoll i nord og Tvereggen i sør. Hovedbruket har i middelalderen trolig tilhørt erkebiskopen, og ble etter reformasjonen krongods. Senere delt i flere bruk, først på 1600-tallet og senere i 1797 og 1811. Mye av arealene ble i 1960-årene utstykket til boligområder, se Stubban og Risvollan.