Utgård, tettsted sør på Vesterøy i Hvaler kommune, Østfold. Havna i Utgårdskilen er den største fiskehavna i Norge på Skagerrakkysten øst for Lindesnes