UHO, arbeidstakerorganisasjon som eksisterte fra 2001 til 2005. I 2005 ble den reorganisert samtidig som Norsk forskerforbund og Den norske kirkes presteforening ble slått sammen med UHO-forbundene. Den reorganiserte organisasjonen fikk navnet Unio.