Utburden, vette i norsk folketro. Oftest sies Utburden å være gjengangeren av barn som var født i dølgsmål og satt ut eller drept. Men stundom synes etterbyrden å være sett på som et tvillingvesen til barnet. Hvis ikke etterbyrden ble brent, kunne den bli en utburd. Det er mange sagn om Utburden; den gråter og klager eller henger seg på ryggen til folk og ber om navn. Hvis man da døper Utburden, får den fred.