Grunnlaget for den usbekiske litteraturen er tsjagatai-litteraturen. Tsjagatai var i tiden 1400-1900 litteraturspråket for alle tyrkiske folk i Sentral-Asia og spilte samme rolle som latinen i Europa. Berømt er lyrikeren Ali Šir Navoi (1441-1501). Han regnes som Usbekistans nasjonaldikter. Av forfattere fra 1900-tallet kan nevnes lyrikeren og dramaturgen Hamza Hakimzade (1889-1929) og lyrikeren Hamid Alimdsjan (1904-44). Den moderne litteraturen har vært sterkt kommunistisk preget, og litterære hensyn har ofte måttet vike for politiske.