Urmuz, rumensk avantgardistisk forfatter. Gjennom sine absurde tekster (i alt åtte små prosatekster og ett dikt) ble han en forløper for dadaismen og surrealismen. Hans kanskje mest vellykkede absurde tekst, Ismail og Turnavitu, kan sies å ha banet vei for Ionescos teater.