Uri Zvi Greenberg, født i Galicja, israelsk lyriker. Skrev på hebraisk, bosatte seg 1923 i Palestina. I sentrum for hans hymnediktning står de østeuropeiske jødenes skjebne under den annen verdenskrig.