Urengoj, naturgassfelt i Russland, i det nordvestlige Vest-Sibir, sørøst for Obbukta, i Jamal–Nenets autonome område. Feltet regnes som verdens største og inneholdt opprinnelig 9000–10 000 mrd. m3 gass. Det ble satt i produksjon i 1978. Høydepunktet i produksjonen ble nådd i 1988 med ca. 300 mrd. m3. Produksjonen har siden falt sterkt, men sammen med noen mindre omkringliggende felt stod feltet i 2007 fortsatt for ca. 25 % av russisk gassproduksjon, og er en viktig kilde for gass til Europa.