Uraeusslangen, egyptisk brilleslange. I det gamle Egypt var den et symbol på kongelig verdighet, og bilde av den sees derfor ofte på kongelige diademer.