Uppsala högar, gravhauger i Gamla Uppsala i Sverige, ca. 3 km nord for det nåværende Uppsala. I første rekke de tre Kungshögarna fra yngre folkevandringstid (ca. 475–550) og Tingshögen (eller Domarhögen). Tre av haugene er utgravd og inneholdt branngraver med et opprinnelig rikt utstyr som var sterkt ødelagt på bålet. Gamle Uppsala var sete for Ynglingeætten. Konger av Ynglingeætten har antagelig vært begravd i Uppsala högar. Nyere undersøkelser har gitt viktige opplysninger om begravelsesritualet. Det finnes i området også en rekke mindre hauger og gravplasser fra eldre og yngre jernalder.