Uppsala med domkirken og Fyrisån.

Lars Mæhlum. Begrenset gjenbruk

Uppsala,

administrasjonssenter i Uppsala län og Uppsala kommune, Sveriges fjerde største by, ligger ved Fyrisån 65 km nord for Stockholm; 140 454 innb. (2011). Næringslivet domineres av service- og tjenestenæringer. Blant tilvirkningsforetakene merkes fremstilling av datautstyr, legemidler, næringsmidler, keramikk og betongvarer, boktrykkerier m.m. Flere statlige institusjoner, bl.a. Livsmedelsverket. Samferdselsknutepunkt (jernbane, E 4).

Universitets- og skoleby, med Uppsala universitet, grunnlagt 1477 som det første i Norden, og Sveriges landbruksuniversitet (på Ultuna, 7 km sør for sentrum), som ble opprettet 1977 ved sammenslåing av flere eldre institusjoner. Flere sykehus, bl.a. Akademiska sjukhuset, grunnlagt 1708. Mange museer. Uppsala er sete for den svenske erkebiskop siden 1273. Garnisonsby, med bl.a. flyvåpenets luftkrigsskole.

Byens eldste deler, Fjärdingen, ligger på vestsiden av Fyrisån. De dominerende byggverk her er Uppsala slott (nå landshøvdingsresidens og landsdelsarkiv), påbegynt 1545, skadet ved brann 1702, senere restaurert, og domkirken, bygd mellom 1270-årene og 1435 i fransk gotikk og med to tårn (se Uppsala domkirke). Her ble kongekroningene foretatt. Ved domkirken ligger 1600-tallsbygningene Skytteanum og Gustavianum (opprinnelig universitetsbygning med bl.a. anatomisk teater, nå museum), og Trefaldighets- eller Bondkyrkan (ca. 1300). Lenger sør ligger universitetsbiblioteket, Carolina Rediviva, hvor bl.a. biskop Wulfilas gotiske bibeloversettelse, Codex argenteus, blir oppbevart. Spredt sør- og vestover ligger en rekke universitetsinstitutter. Bydelene på østsiden av Fyrisån, Svartbäcken og Kungsängen, er preget av regelmessig gatenett fra 1600-tallet, og er sentrum for byens næringsvirksomhet. Her ligger bl.a. Stora torget med rådhuset (1713), og Linnéträdgården (med Linné-museum), opprinnelig anlagt som botanisk hage på 1600-tallet.

Etter Erik den heliges død her ca. 1160 ble stedet, som da het (Östra) Aros, sentrum for Erik-dyrkelsen, og 1273 ble erkebispesetet flyttet hit fra Gamla Uppsala. Senere brakte de store markedene, bl.a. Eriksmässan, ytterligere oppsving, likeså universitetet, Nordens eldste, grunnlagt 1477. Slottet ble ofte oppholdssted for hoffet og møtested for riksdager, og byen var en slags reservehovedstad under stormaktstiden på 1600-tallet. Størsteparten av byen brant 1702, da også domkirken og slottet led store skader. Med åpningen av jernbanene i siste halvdel av 1800-tallet fikk Uppsala snart atskillig industri og mistet en del av sin karakter av ren universitetsby; særlig etter 1900 har det vokst opp store boligstrøk i ytterkantene. Norsk flyktningleir og gymnas under den annen verdenskrig.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.