Upemba, nasjonalpark på 11 730 km2 på Kibaraplatået i Kongo. Rikt dyreliv.