Uno Cygnæus, finsk pedagog, kjent som den finske folkeskolens far. Representerte en arbeidsskolepedagogikk som ville oppøve barnas egenaktivitet. Som overinspektør for det finske folkeskolevesen fra 1861 arbeidet han for å gjøre folkeskolen til en skole for alle barn. Han kjempet for å skille skole og kirke og fikk innført kroppsøving og forming i skolen.