Uno Åhrén, svensk arkitekt. Byplansjef i Göteborg 1932, professor ved Tekniska Högskolan i Stockholm 1947–62. Åhrén var en av de første og ledende forkjempere for funksjonalismen i Sverige og utgav sammen med G. Asplund o.fl. det oppsiktsvekkende skrift Acceptera (1931).