United Nations Transition Authority in Cambodia, fork. UNTAC, FNs overgangsmyndighet i Kambodsja, i virksomhet 1992–93. UNTAC var FNs til da største fredsbevarende operasjon noensinne, med i alt 22 000 medarbeidere. Hensikten var å overvåke fredsavtalen, med særlig vekt på repatriering av tusenvis av flyktninger og avvæpning og demobilisering av de ulike militære styrker. UNTAC bistod i valget i Kambodsja 1993 og trakk seg deretter ut.