United Nations Relief and Rehabilitation Administration, fork. UNRRA, internasjonal organisasjon opprettet av de allierte makter i den annen verdenskrig 1943 med det formål å yte øyeblikkelig hjelp til befolkningen i krigsherjede områder etter krigen med levnetsmidler, klær, medisin m.m., og å yte bistand til økonomisk gjenreisning av landene. Dessuten skulle UNRRA sørge for fanger og landflyktige og treffe avtaler om deres hjemsendelse. I alt 48 stater var tilsluttet UNRRA-avtalen. Midlene ble skaffet til veie ved tilskudd fra de forskjellige medlemsstater. I alt ble det ytet støtte for 3,7 milliarder dollar, hvorav USA alene gav 2,7 milliarder dollar. Fra Norge ble det ytet 11,5 mill. kroner, vesentlig i varer. Hjelpearbeidet varte til juli 1947 i Europa og til begynnelsen av 1948 i Kina. UNRRA ytet hjelp for over en halv milliard dollar til Kina alene. Da UNRRA opphørte, ble dens oppgaver overtatt av andre FN-organisasjoner.