United Nations Industrial Development Organization, fork. UNIDO, FNs organisasjon for industriell utvikling, opprettet 1966, arbeider særlig i utviklingsland, bl.a. for å bedre konkurranseevnen og for samarbeid mellom land med ulikt industrielt nivå. UNIDO var til 1986 underlagt ECOSOC, siden 1986 er den en egen FN-organisasjon. 171 medlemsland (2006), hovedkvarter i Wien.