Unionalen, skandinavisk kunstnersammenslutning, stiftet 1926 for en stor del av elever av Henri Matisse, for å arrangere utstillinger av nordisk samtidskunst. Etter utstillinger i Stockholm 1927, Oslo 1928 og København 1931 ble Unionalen oppløst.