Ungulata, betegnelse på en gruppe pattedyr hvor forhorningen på fingrer og tær danner hover. Disse dyrene var tidligere slått sammen til én orden, men de nålevende er i dag delt på fire ordener: partåede hovdyr (klovdyr), upartåede hovdyr, elefantdyr (snabeldyr) og klippegrevlinger. Se også hovdyr.