Umberto 1, sønn av Viktor Emanuel 2, konge fra 1878. Spilte en aktiv rolle i tilnærmingen til Tyskland og Østerrike. Myrdet av en anarkist.