Ulvikfjorden, fjord i Ulvik kommune, Hordaland, en vestlig avgrening fra Osafjorden. Ulvikfjorden fører inn til Ulvik tettsted ved Ulvikpollen, fjordens innerste del; lengde rundt seks km. Ulvikfjorden er opptil 99 m dyp, betydelig grunnere enn den opptil 302 m dype Osafjorden.