Ultuna, stor jordeiendom sør for Uppsala, opprinnelig krongods. Her ble Ultuna Lantbruksinstitut opprettet 1849, nå hovedsete for Sveriges lantbruksuniversitet.