Ulrik Sverdrup, født i Sem, norsk geistlig og politiker. 1845–83 sogneprest i Balestrand. Ble første gang innvalgt på Stortinget 1851 (samme år som broren), og satt på de fleste storting frem til 1876. Han skrev den katekismeforklaring som avløste Pontoppidans (1864) og som ble alminnelig brukt i mer enn 50 år.