Ulrik, mannsnavn, trolig fra ghty. Uodalrich. Første stavelse tilsvarer vårt ord odel; siste stavelse adjektivet rik. Tilsvarer kvinnenavnet Ulrikke, og kjælenavnet Ulla. Navnedag 4. juli.