Ulrich von Lichtenstein, tysk dikter av en fornem slekt fra Steiermark. Han skrev ca. 1255 det selvbiografiske epos Frauendienst på ca. 19 000 vers, der han gir en fremstilling av riddertidens dyrkelse av kvinneidealet med alle dens kuriositeter – alt bygd på egne opplevelser. I lærediktet Frauenbuch (1257) klager han over ridderlivets og de høviske seders forfall.