Ulla Ryum, dansk forfatter, lærer ved Statens teaterskole fra 1975; instruktør ved radioteateret og Det kgl. Teaters intimscene. Vakte først oppmerksomhet med sine drømmeaktig fabulerende romaner (Spejl 1962, Natsangersken 1963, Latterfuglen 1965 og Jakelnatten 1967). De kretser ut fra et katolsk grunnsyn om selvets isolasjon og resignasjon inntil den endelige oppløsning. Hennes skuespill, bl.a. Myterne (1973), Circus ½ (1975), Krigen, Natten (to skuespill, 1975), Marie Grubbe (1985) og Nattevagt (1996) har vakt stor oppmerksomhet. Hun har også skrevet dikt, hørespill, fjernsynsdramatikk, balletter og skuespill for barn. Parallelt med sitt dramatiske forfatterskap har hun gitt ut romanene Jeg er den I tror (1986), Skjulte beretninger (1994) og Mod begyndelsen (1999) som tre deler i et triptykon som belyser samtid mellom fortid og fremtid.