Ulla–Førre

Ulla–Førre, kraftanlegg som utnytter vann fra et 2000 km² stort nedbørsfelt i Bykleheiane i Bykle kommune i Aust-Agder, Suldalsheiane og Lyseheiane i Suldal og Hjelmeland kommuner i Ryfylke, Rogaland. Nedbørsfeltet omfatter elvene Ulladalsåna, Førreåna, øvre deler av Otras sideelv Bratteliåna, og elver som renner ned mot Suldalsvatnet på sørøstsiden.

Store nedbørmengder (årsnedbør ca. 2000 mm) og store fallstrekninger i vassdragene gir grunnlaget for kraftproduksjonen.

Samlet sett er Ulla-Førre Norges største kraftanlegg med en samlet maskininstallasjon på 2430 MVA. Anlegget omfatter 20 større og mindre dammer og 125 km tunneler.

Magasin

Hovedmagasin for kraftstasjonene er Blåsjø (1055–930 moh.), som har et nyttbart volum på 3105 mill. m³ og er det langt største magasin i Norge regnet i lagret energiinnhold (7777 TWh). Magasinet er skapt ved oppdemming av en rekke små vann ved grensen mellom Suldal, Hjelmeland og Bykle. Magasinområdet har naturlig avrenning til flere elver. Vanntilløp utnyttes fra tre nivåer, det øverste på nivå med Blåsjø, det midtre fra ca. 600 moh. og det nedre fra Suldalsvatnet (69–67 moh.) ned til Hylsfjorden.

Kraftstasjoner

Vannet nyttes gjennom til sammen fire kraftstasjoner/ pumpestasjoner:

Kvilldal kraftverk (1240 MW, 2990 GWh, 538 m fallhøyde), med utløp i Suldalsvatnet, er den største. Det er også den største kraftstasjon i Norge målt etter installert effekt.

Saurdal kraftverk (640 MW, 1376 GWh) utnytter et fall på 465 m fra Blåsjø og ned til nivå 560 moh.

Hylen kraftverk (160 MW, 583 GWh) utnytter et brutto fall på 68,5 m mellom Suldalsvatnet og havnivå i Hylsfjorden.

Laksebestanden søkes opprettholdt i Suldalslågen ved at betydelige vannmengder slippes forbi Hylen kraftverk. Maskineriet i Saurdal kan også gå som pumpe for å løfte flomvann fra det midlere nivå (ca. 600 moh.) til oppfylling i Blåsjø. Kraftmengden som går med til slik pumping, er ca. 300 GWh/år, men varierer med vannsituasjonen og forholdene i kraftmarkedet.

I Stølsdal kraftverk (17 MW) er det også installert pumpeaggregater for å løfte vann fra Vassbottvatnet (475-470 moh.) opp til det midlere nivå.

Kraftkomplekset er utformet med tanke på fleksibel drift for å utjevne variasjonen i nedbør fra år til år og belastning som varierer sterkt over døgn og år. Samlet installert effekt er 2100 MW og midlere årsproduksjon fra de fire kraftstasjonene ca. 5000 GWh, noe som tilsvarer mer enn 3,5 % av energiforbruket i Norge.

Eierforhold, drift

Anleggene eies av Statkraft (72 %), Lyse Energi (18 %) og Otra Kraft DA, i tillegg har Haugland Kraft AS og Agder Energi mindre andeler i utbyggingen. Statkraft bygde anlegget i perioden 1974–88 og har driftsansvaret. Kraftverksgruppe Ulla-Førre har sin administrasjon og sentralverksted på Suldalsosen i Suldal kommune.

Ekstern lenke

Statkraft: Ulla-Førre, Norges kraftstabbur (Video)

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg