Ulisse Aldrovandi, italiensk naturforsker, professor i Bologna der han grunnla en av de første botaniske hager i verden. Gjorde omfattende undersøkelser i zoologi og botanikk. Resultatene ble publisert i et stort anlagt flerbinds verk der bare det første bindet kom ut mens han levde.