Ulfljótr, ifølge Are Frode og Landnámabók islandsk lovkyndig av norsk opphav som ble sendt til Norge, hvor han i samråd med Torleiv den vise formet ut en felles lov for islendingene, i det meste svarende til Gulatingsloven. Etter Ulfljótrs råd ble et ting for hele Island, Alltinget, opprettet ca. 930 og siden da holdt på det sted som fremdeles bærer navnet Þingvellir.