Ulf, mannsnavn, norrønt Ulfr, dannet av dyrenavnet ulv. Navneleddet ulv finnes som første eller siste ledd i en lang rekke norrøne navn. I moderne tid forekommer det fremdeles ofte som siste ledd, men sjelden som første. Navnedag 11. april.