Uldrup Bakker er et bakkelandskap på nordsiden av Horsens Fjord på Jylland i Danmark. Høyeste punkt er Blakshøj, 74 meter over havet. Området ble fredet i 1977 og utgjør omlag 2100 hektar. Det har et rikt fugleliv, med blant annet dobbeltbekkasin, grønnspett, nattergal, skarv og tårnfalk. I 1993 registrerte Aarhus Amt omlag 450 forskjellige plantearter, hvilket utgjør en fjerdedel av de plantearter som forekommer i Danmark. Størstedelen av skogen består av gammel løvskog, hovedsaklig bøk, men også eik og ask.