Ugoljok, navn på den ene av de to hundene (den andre var Veterok) som oppholdt seg i satellitten Kosmos 110 i 22 dager etter oppskytning 22. feb. 1966. Hundene var i tilsynelatende god form ved landingen. Kosmos 110 var trolig en prøveutgave av Sojus.