Ugo Betti, italiensk dramatiker. Gjennom sitt virke som dommer fikk han et inngående kjennskap til dem som lever på kant med samfunnet. Han skilte seg ut fra andre skuespillforfattere av Pirandellos skole ved sitt strenge alvor, som bunnet i en oppfatning av det nytteløse i menneskelig strev. Samtidig var han en varm og forståelsesfull menneskevenn, og disse to forskjellige, nesten motstridende følelsene setter et tragisk preg på hans dramatikk. Betti slo igjennom i Italia med La Padrona (1927), og med de påfølgende ubarmhjertige dramaer og strålende komedier vant han et verdenspublikum. Hovedverket er regnet for å være Corruzione al Palazzo di Giustizia (1944). Dronning og rebell ble oppført på Det Norske Teatret i Oslo 1957, og hans hørespill Det brente blomsterbed ble sendt av NRK i 1960.