Uggla, vidt forgrenet svensk adelsslekt, opprinnelig fra Västergötland. Slektens første kjente mann er slottsloven på Örebro, væpneren Claes Hansson Uggla (død etter 1529) til Bosgården, nevnt første gang 1508. Fra hans sønner, admiral Claes Uggla og major Hildebrand Uggla, stammer seks grener. Medlemmer av slekten bor i Norge og Finland, hvor en gren er introdusert på Riddarhuset. Slekten, som ble introdusert på Riddarhuset 1625, er Sveriges tallrikeste adelsslekt. Til slekten hører bl.a. admiral Claes Uggla (1614–76), som ble utnevnt til friherre kort før sin død. Friherretittelen bæres nå av Evald Johan Fredrik Uggla (f. 1952), som eier godset Runstorp i Östergötland.