Uele, elv 1130 km i Kongo.Ueleelven dannes ved samløpet av elvene Dungu og Kibali ved grensa til Sudan. Den renner ut i Ubangi som igjen renner ut i Kongoelven.