Uanhenga Xitu, angolansk forfatter. og politiker. Han satt flere år i fengsel under frigjøringskrigen og har siden bl.a. vært helseminister. I sitt virke har han drevet språklige og sjangermessige eksperimenter, blandet portugisiske og afrikanske elementer og benyttet muntlige fortellerstiler i noveller og romaner, bl.a. Manana (1978), Maka na Zamzala (1979) og Discursos de «Mestre» Tamoda (1984). O ministro (1990) er en kombinasjon av memoarer, roman og essay og setter et kritisk lys på det selvstendige, korrupte og borgerkrigsherjede Angola.