Planter inneholder en eller flere UV-B reseptor som absorberer ultrafiolett lys. UV-reseptorene deltar i signalveier som bidrar til økt toleranse for ultrafiolett lys. UV-B reseptoren UVR8 i planter bruker aminosyren tryptofan som kromofor gruppe. Plantene anvender anthocyaniner og andre flavonoider i epidermiscellene til å absorbere ultrafiolett og hindrer derved UV-strålingen i å trenge dypere inn i plantevevet. Noen insekter orienterer seg og finner nektar via UV-absorberende pigmenter i blomstene. Mesteparten av det ultrafiolett lyset av type UV-B (280 – 315 nm) blir absorbert av ozonlaget i stratosfæren. I organismene kan UV-B bli absorbert av nukleinsyrer og gi skader i DNA og RNA. Alle organismer som kan bli utsatt for UV-stråling har beskyttelses- og reparasjonsmekanismer. Enzymet fotolyase er et blåttlysabsorberende fotoreaktiveringsenzym som deltar i reparasjon av UV-skader.