ULSI, teknologi for fremstilling av integrerte kretser med en detaljstørrelse på 0,5 μm (1 μm = 0,001 mm) eller mindre.