UART, integrert krets i det interne modem i en PC. Den viktigste funksjonen til UART er å konvertere bitstrømmen fra parallell til serie og omvendt.