Tyndareos, gresk sagnfigur, konge av Sparta, gift med Leda. Farskapet til barna Klytaimestra, Helena, Kastor og Polydevkes (se dioskurene) var mye omdiskutert i gresk oldtid. Barna ble muligens unnfanget den natten Leda ble forført av Zevs, men den samme natten sov hun også med sin mann.