Tvrtko 2, konge av Bosnia 1404–09 og fra 1421. Forsøkte uten hell å forsvare Bosnias uavhengighet mot ungarerne. Satt arrestert i Buda 1409–14.