Tettsted i Kristiansand kommune, Vest-Agder, på vestsiden av Tovdalselvas nederste løp. Se også Tveit - tidligere kommune.