Ved Koobi Fora på østsiden av sjøen er det funnet atskillige fossile rester av hominider (medlemmer av menneskefamilien), enkelte mer enn 2 millioner år gamle.