Ankomsttallene for utenlandske turister har økt raskt etter at landet siden 1986 har bygd ut hoteller og annen infrastruktur og innført lettelser i reiserestriksjoner. Utenlandske turister kommer hovedsakelig fra Thailand, Kina, Taiwan, USA, Japan og land i Sørøst-Asia. Bare rundt 1/5 av de utenlandske turistene er tradisjonelle turister. De øvrige er forretningsreisende og andre som reiser i yrkes medfør. Den innenlandske turismen har også økt sterkt i og med at den raske økonomiske veksten har ført til en stadig økende middelklasse med bedre økonomi.